MERS-EL-KEBIR

Toinen maailmaansota - - Merisotaa Välimerellä -

Ke­sä­kuun 1940 tap­pion jäl­keen Rans­kan vah­van lai­vas­ton koh­ta­lo oli huo­len läh­de bri­teil­le, jot­ka ei­vät ha­lun­neet rans­ka­lai­sa­luk­sia sak­sa­lais­ten tai ita­lia­lais­ten hal­tuun. Rans­kan-sak­san ase­le­po­so­pi­muk­sen mu­kaan Rans­kan lai­vas­to im­mo­bi­li­soi­tai­siin sak­sa­lais­ten val­von­nas­sa, vaik­ka joi­ta­kin rans­ka­lai­sia lai­vas­ton yk­si­köi­tä oli­kin brit­tia­lu­eel­la. Iso-bri­tan­nia päät­ti es­tää Vic­hyn Rans­kaa toi­mit­ta­mas­ta aluk­sia ak­se­li­val­loil­le. Kaik­ki rans­ka­lai­sa­luk­set brit­ti­sa­ta­mis­sa ta­ka­va­ri­koi­tiin 3. ke­sä­kuu­ta, ja Ku­nin­kaal­li­sen lai­vas­ton ryh­mä, ami­raa­li Ja­mes So­mer­vil­len ko­men­ta­ma Force H, lä­he­tet­tiin Rans­kan lai­vas­to­tu­ki­koh­taan Mers-elKé­bi­ris­sä, Al­ge­rias­sa, neu­vot­te­le­maan Rans­kan ko­men­dan­tin kans­sa sin­ne si­joi­tet­tu­jen Rans­kan lai­vas­ton alus­ten tu­hoa­mi­ses­ta, luo­vut­ta­mi­ses­ta tai im­mo­bi­li­soin­nis­ta. Kun brit­tien vaa­ti­muk­set tor­jut­tiin, So­mer­vil­le ava­si tu­len, tu­ho­si tais­te­lu­lai­va Bre­tag­nen ja vau­rioit­ti usei­ta aluk­sia. Vic­hyn Rans­ka kat­kai­si kaik­ki diplo­maat­ti­suh­teet ja hyök­kä­si kos­tok­si Gib­ral­ta­riin, mut­ta Rans­kan lai­vas­ton uh­ka oli eli­mi­noi­tu te­hok­kaas­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.