JUU­TA­LAIS­TEN VAS­TA­RIN­TA HOLOKAUSTIN AI­KA­NA

Toinen maailmaansota - - Wannseen Konferenssi -

Tu­han­net Puo­lan, Val­ko-ve­nä­jän ja Uk­rai­nan juu­ta­lai­set pa­ke­ni­vat met­siin Sak­san mie­hit­täes­sä Itä-eu­roo­pan ja kä­vi­vät siel­tä par­ti­saa­ni­so­taa mie­hit­tä­jiä vas­taan. He pe­rus­ti­vat myös ky­liä ja lei­re­jä, jois­ta ge­tois­ta paen­neet juu­ta­lai­set voi­vat saa­da tur­va­pai­kan. Juu­ta­lai­set par­ti­saa­nit koh­ta­si­vat pal­jon vas­ta­rin­taa uk­rai­na­lai­sil­ta na­tio­na­lis­teil­ta ja ve­nä­läi­sil­tä par­ti­saa­ni­ryh­mil­tä, joi­den kes­kuu­des­sa an­ti­se­mi­tis­mi eli ja voi hy­vin. Juu­ta­lais­par­ti­saa­nin elä­mä oli ko­vaa. Par­ti­saa­nien syn­nyt­tä­mät lap­set oli hy­lät­tä­vä tai sur­mat­ta­va, jot­ta hei­dän it­kun­sa ei hä­lyt­täi­si vi­hol­lis­ta. Van­gik­si jou­tu­mi­nen tie­si var­maa kuo­le­maa, ja omat to­ve­rit am­pui­vat haa­voit­tu­neet usein.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.