AMI­RAA­LI ISOROKU YA­MA­MO­TO (1884–1943)

Toinen maailmaansota - - Korallimeren Taistelu -

Hän oli syn­tyes­sään Isoroku Ta­ka­no, mut­ta ja­pa­ni­lai­nen sa­mu­rai­su­ku adop­toi hä­net 1916 ja an­toi hä­nel­le ni­men­sä. Hän liit­tyi lai­vas­toon 1901, tais­te­li Tsus­hi­man me­ri­tais­te­lus­sa Ve­nä­jän lai­vas­toa vas­taan 1905 ja yle­ni kap­tee­nik­si 1924. Hän opis­ke­li Har­var­dis­sa ja oli kah­teen ot­tee­seen lai­vas­toat­ta­sea Was­hing­to­nis­sa. Hän ei pi­tä­nyt Ja­pa­nin kei­sa­ri­kun­nan laa­je­ne­mi­ses­ta ja vaa­ras­ta jou­tua konflik­tiin USA:N kans­sa, ja hän sai sik­si usei­ta tap­pouh­kauk­sia. Hän te­ki kui­ten­kin sen, mi­kä hä­nen teh­tä­vän­sä Ja­pa­nin lai­vas­ton yli­ko­men­ta­ja­na oli, saa­tu­aan ase­man 1939. Hän oli il­ma-aseen edel­lä­kä­vi­jöi­tä me­ri­so­das­sa, ja hä­nen aja­tuk­sen­sa toi­men­pi­teis­tä len­to­tu­kia­luk­sil­ta kä­sin oli­vat mer­kit­tä­vä te­ki­jä Ja­pa­nin en­sim­mäis­ten voit­to­jen ta­ka­na. Ame­rik­ka­lais­ko­ne am­pui hä­net alas Sa­la­mon­saa­ril­la 18. huh­ti­kuu­ta 1943 ame­rik­ka­lais­ten saa­tua tie­dus­te­lu­tie­toa hä­nen ko­nees­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.