PIT­KÄN MAT­KAN LEN­TO­KO­NE

Toinen maailmaansota - - Atlantin Taistelu -

Ame­rik­ka­lai­nen Con­so­li­da­ted B-24 Li­be­ra­tor oli At­lan­til­la tär­keäs­sä osas­sa. Se oli mu­ka­na täyt­tä­mäs­sä At­lan­tin "il­ma-auk­koa", jos­sa il­ma­tu­kea su­kel­lus­ve­nei­den et­sin­tään oli mah­do­ton saa­da. Ko­ne otet­tiin käyt­töön maa­lis­kuus­sa 1943, mut­ta yli­mää­räi­sil­lä polt­toai­ne­tan­keil­la pom­mi­ti­las­sa ja rii­su­tul­la aseis­tuk­sel­la oli mah­dol­lis­ta li­sä­tä toi­min­ta­sä­det­tä kau­as me­rel­le Iso-bri­tan­nian, Ka­na­dan ja Is­lan­nin tu­ki­koh­dis­ta. Sii­nä oli tut­ka ja Leigh-va­lon­hei­tin, jo­ka va­lai­si su­kel­lus­ve­neet pi­meäs­sä. Li­be­ra­tor sai kun­nian 72 su­kel­lus­ve­neen upo­tuk­ses­ta so­dan ai­ka­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.