UU­DEN-GUI­NEAN TAIS­TE­LU

Toinen maailmaansota - - Guadalcanal -

Tais­te­lu­jen jat­kues­sa Gua­dalca­na­lil­la, Uu­den-gui­nean itä­puo­lel­la tais­tel­tiin pai­kas­sa, jos­sa ja­pa­ni­lai­set oli­vat nous­seet mai­hin 22. hei­nä­kuu­ta 1942 val­loit­taak­seen Port Mo­res­byn ja kar­kot­taak­seen liit­tou­tu­nei­den jou­kot saa­rel­ta. He nousi­vat mai­hin Go­nal­la ja Bu­nal­la ja mars­si­vat maan yli val­la­tak­seen Ko­ko­dan, ja syys­kuus­sa he oli­vat 40 km pääs­sä sa­ta­mas­ta. Austra­lia­lais­ten ja ame­rik­ka­lais­ten jouk­ko­jen kii­vas vas­ta­rin­ta ja Gua­dalca­na­lin fias­ko pa­kot­ti­vat ja­pa­ni­lai­set pe­rään­ty­mään, ja Ko­ko­da val­lat­tiin ta­kai­sin 15. mar­ras­kuu­ta. Austra­lian jou­kot kar­kot­ti­vat ja­pa­ni­lai­set Go­nal­ta 9. jou­lu­kuu­ta, ja 1. tam­mi­kuu­ta oli myös Bu­na val­lat­tu. Ja­pa­ni­lais­ten tap­pio Uu­des­sa-gui­neas­sa oli uusi to­dis­te sii­tä, et­tei ete­läi­sen vyö­hyk­keen ul­ko­ra­jaa pys­tyt­ty tur­vaa­maan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.