KEN­RAA­LIE­VERS­TI HER­MANN HOTH (1885–1971)

Toinen maailmaansota - - Kurskin Taistelu -

Hän oli ar­mei­jan up­see­rin poi­ka, ja hän liit­tyi ar­mei­jaan 1903, tais­te­li en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa eri teh­tä­vis­sä ja jäi so­dan jäl­kei­seen 100 000 mie­hen ar­mei­jaan. Hän yle­ni no­peas­ti Kol­man­nes­sa val­ta­kun­nas­sa. Lo­ka­kuus­sa 1938 hä­nes­tä tu­li 15. moot­to­roi­dun ar­mei­jan ko­men­ta­ja, ja sa­man vuo­den mar­ras­kuus­sa ken­raa­li. Hän tais­te­li Puo­las­sa ja Rans­kas­sa ja joh­ti mar­ras­kuus­sa 1940 3. pans­sa­riar­mei­jaa, jo­ka val­ta­si Mins­kin ope­raa­tio Bar­ba­ros­san en­sim­mäi­si­nä viik­koi­na. Ke­sä­kuus­sa 1942 hän siir­tyi 4. pans­sa­riar­mei­jan ko­men­ta­jak­si ja tais­te­li Sta­lin­gra­dis­sa, mut­ta epä­on­nis­tui yri­tyk­ses­sä pe­las­taa Pau­lus jou­lu­kuus­sa 1942. Hä­nen pans­sa­riar­mei­jan­sa tais­te­li Kurs­kis­sa ja epä­on­nis­tui myö­hem­min yri­tyk­ses­sä es­tää Neu­vos­to­liit­toa val­taa­mas­ta Kio­vaa ta­kai­sin. Hit­ler erot­ti hä­net sii­tä hy­väs­tä. Hän oli häi­käi­le­mä­tön up­see­ri, hy­väk­syi juu­ta­lais­ten ja par­ti­saa­nien jul­man koh­te­lun, ja hä­net tuo­mit­tiin so­ta­ri­kok­sis­ta Nürn­ber­gis­sä 1948. Hän suo­rit­ti kuusi ran­gais­tuk­sen­sa 15 vuo­des­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.