KEN­RAA­LI MILES DEMPSEY (1896−1969)

Toinen maailmaansota - - Operaatio Husky: Sisilian Maihinnousu -

Dempsey oli Mont­go­me­ryn 8. ar­mei­jan me­nes­tyk­sek­käim­piä ken­raa­le­ja. Hän pal­ve­li en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa Ku­nin­kaal­li­ses­sa Berks­hi­ren ryk­men­tis­sä ja jat­koi siel­lä so­tien vä­lis­sä. Hän tais­te­li Rans­kas­sa 1940, ja hä­net lä­he­tet­tiin ken­raa­li­luut­nant­ti­na joh­ta­maan 8. ar­mei­jan XIII ar­mei­ja­kun­taa Poh­joisAf­ri­kas­sa, Si­si­lias­sa ja Ita­lias­sa. Nor­man­dian mai­hin­nousus­sa hän joh­ti 2. ar­mei­jaa, ja so­dan päät­tyes­sä hän ot­ti an­tau­tu­mi­sen vas­taan Ham­pu­ris­sa 1945. Hä­nes­tä tu­li liit­tou­tu­nei­den kaik­kien maa­voi­mien yli­ko­men­ta­ja Kaak­kois-aa­sias­sa, ja hän oli Lä­hi-idän yli­ko­men­ta­ja 1946–47 Pa­les­tii­nan krii­sin ai­ka­na. Hän ve­täy­tyi ar­mei­jas­ta hei­nä­kuus­sa 1947 ja sai tä­män jäl­keen eri­näi­siä se­re­mo­nial­li­sia kun­nia­vir­ko­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.