ILJA EHRENBURG (1891–1967)

Toinen maailmaansota - - Harkovasta Kiovaan: Puna-armeijan Läpimurto -

Ehrenburg oli ve­nä­läi­nen kir­jai­li­ja, ru­noi­li­ja ja jour­na­lis­ti, ja hä­net muis­te­taan par­hai­ten so­ta­pro­pa­gan­das­taan, jo­ka kii­hot­ti neu­vos­to­so­ti­lai­ta vi­haa­maan sak­sa­lai­sia. Hän tu­ki val­lan­ku­mous­ta 1917, mut­ta hän kan­nat­ti menše­vik­kien so­si­aa­li­de­mok­raat­te­ja ei­kä Le­ni­nin bol­se­vik­ke­ja. Hän läh­ti Ve­nä­jäl­tä Pa­rii­siin, mut­ta pa­la­si Sta­li­nin Neu­vos­to­liit­toon 1939, ja hä­net vär­vät­tiin kir­joit­ta­maan ru­no­ja ja ar­tik­ke­lei­ta pu­na-ar­mei­jan leh­teen. Hän kir­joit­ti 1942: "Jos olet tap­pa­nut sak­sa­lai­sen, ta­pa yk­si li­sää. Ei ole mi­tään juh­la­vam­paa kuin sak­sa­lai­nen ruu­mis." So­dan jäl­keen hän toi­mit­ti yh­des­sä Va­si­li Gross­ma­nin kans­sa kir­jan ve­nä­jän­juu­ta­lai­sis­ta täyn­nä kar­mei­ta ker­to­muk­sia ho­lo­kaus­tis­ta Ve­nä­jäl­lä, mut­ta hal­lin­to sen­su­roi sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.