AMI­RAA­LI BRUCE FRA­SER (1888–1981)

Toinen maailmaansota - - Nordkappin Taistelu -

Tul­tu­aan va­li­tuk­si pa­ro­nik­si Bruce Fra­ser ot­ti ar­vo­ni­mek­seen Nord­kap­pin en­sim­mäi­nen pa­ro­ni Fra­ser. Hän joh­ti brit­ti­lai­vas­ton kuu­lui­saan voit­toon 1943. Hän liit­tyi brit­ti­lai­vas­toon 1904, ja en­sim­mäi­ses­sä maa­il­man­so­das­sa hän pe­reh­tyi ty­kis­töön ja pal­ve­li ty­kis­tö­up­see­ri­na. Hän tais­te­li in­ter­ven­tios­sa bol­se­vik­ki­val­lan­ku­mous­ta vas­taan ja oli ly­hyen ai­kaa so­ta­van­ki­na 1920. Hä­nes­tä tu­li 1939 lai­vas­ton kol­mas me­ri­lor­di ja ami­ra­li­tee­tin kol­mas me­riup­see­ri. Hän joh­ti ko­ti­lai­vas­ton ko­men­ta­ja­na eri­kois­jouk­ko­ja Nord­kap­pin tais­te­lus­sa 1943. Hä­net ni­mi­tet­tiin brit­tien tyy­nen­me­ren­lai­vas­ton yli­ko­men­ta­jak­si 1944, ja hän osal­lis­tui Oki­nawan hyök­käyk­siin Ja­pa­nin pää­saa­rel­la. Hän al­le­kir­joit­ti Ja­pa­nin an­tau­tu­mis­asia­kir­jat brit­ti­jouk­ko­jen puo­les­ta 2. syys­kuu­ta 1945. Hä­nes­tä tu­li lai­vas­ton esi­kun­nan en­sim­mäi­nen me­riup­see­ri 1948, ja hän jäi eläk­keel­le 1952.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.