Ope­raa­tiot 1931-1941

Toinen maailmaansota - - Sisältö -

Eu­roo­pan ak­se­li­val­lat, Sak­sa ja Ita­lia hal­lit­si­vat syys­kuus­ta 1939 tou­ko­kuu­hun 1941 suu­rin­ta osaa Eu­roo­pan man­te­rees­ta Nor­jas­ta poh­joi­ses­sa Kree­tal­le ete­läs­sä. Liit­tou­tu­neet me­nes­tyi­vät pa­rem­min me­ri­so­das­sa ja Af­ri­kas­sa Sa­ha­ran ete­lä­puo­lel­la, mut­ta vuo­den 1941 puo­li­vä­lis­sä yk­sin tais­te­le­va brit­ti­läi­nen im­pe­riu­mi oli jat­ku­vas­ti uhat­tu­na Poh­jois-af­ri­kas­sa ja Lä­hi-idäs­sä, ja li­säk­si Itä-aa­sias­sa laa­je­ne­va ja­pa­ni­lai­nen im­pe­riu­mi ulot­tui tä­hän ai­kaan sy­väl­le Kii­naan ja oli val­mis uh­kaa­maan brit­ti­läi­sen im­pe­riu­min omis­tuk­sia In­tias­ta In­do­ne­si­aan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.