At­ten­tä­ter Brei­vik gibt sich neu­en Na­men

Donauwoerther Zeitung - - Panorama -

Der rechts­ra­di­ka­le Oslo-At­ten­tä­ter An­ders Beh­ring Brei­vik hat sich um­be­nannt. Der An­walt des 38-Jäh­ri­gen teil­te am Frei­tag mit, fort­an wer­de sein Man­dant amt­lich als Fjo­tolf Han­sen ge­führt. Zu den Grün­den äu­ßer­te er sich nicht. 2011 tö­te­te Brei­vik ins­ge­samt 77 Men­schen. (afp)

An­ders Brei­vik

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.