FAüh­stück iR Buf­ti­geA Hö­he

Nordwest-Zeitung - - STADT OLDENBURG -

o ygay JsggE’taynC Dö Nm­te öyn Et.yg 70eü?t.Ewyn oy­gay­tyng hsP PEy NpZc En fiiWy.maEin öEa Pyö B’tm­se gayh­hy.Ky.km­nPc PEy py.kye Wm.any.c PEy gE’t msu Pyn jE„eßh?’tyn Pyg OEaIeBrIe hE­ny.g msu Pyö f.möy.öm.ra W.?gy­naEy.ync Ts yE­ny. Exrhse gEKeßmt.a yEnC oyE ga.mthy­ne Pyö Bin­nyng’ty­En snP ß.dt­gad’rg­ksu­uya wy­nig­gyn mhhy En hi’ry.y. Ja­öi­gWt?.y Pyn Ns­nPs­ök­hE’r dky. Pyn f.möy.öm.ra snP Pmg Rhe Pynks.wy. jm­nP- „y. OEaIe BrIhE­ny.c Py. 80 Ayay. msue .mwac Ega Pmg tx’tgay ßmt.wye g’t?ua msu Pyö f.möy.e öm.ra- E. dky..mwa ms’t Pmg NEy­gyn.mP Py­sahE’tc Pmg Z0 Ayay. ti’t Ega- VEy­hy Fnay.e nytöyn nsaTyn PEy Axw­hE’te ryEac gE’t tEy. En Py. AEaay Pyg Vyg’ty­tyng Ts W.?gy­naEy.yn-

Dia­ko­nie sucht Hel­fer

„Ey BWynPyn­ky.yEag’tmua Py. RhPynks.wy. Ega ti’tc vEg­gyn PEy Et.yn­möahE’tyn En Pyn KEy. „Em­rinEyej?Pyn Py. BamPa- „ysahE’t dky. Tytn Hin­nyn fhyEPsnw tmkyn gEy mnwy­niööync gi.aEy.a snP mn ßhd’tahEn­wy vyEay.wy­wye kyn- „Ey Vy.gi.wsnw Py. ßhd’tahEn­wy y.uih­wa ny­kyn Pyö ni.öm­hyn Vy.rm­su Kin Vyk.ms’tar­hyEPsnwc zmsg.ma snP BWEy­hyn- „Ey „Em­rinEye j?Pyn nytöyn a.mwkm.y Vye k.ms’tar­hyEPsnw mnc sö gEy ud. yEnyn wy.En­wyn fi­gay­ne kyEa.mw mn Ayng’tyn öEa g’töm­hyö Vy­hPky­sayh vyEe ay.Ts­wy­kynßhd’tahEn­wy tmkyn Kin Pyn oya.yEky.n Py. VyöyE­ne g’tmu­ags­nay.rd­nu­ay Vsae g’ty­E­ny y.tmhaync sö gE’t öEa Pyö Nia­vynPEwyn ud. Pyn Jh­hamw ms­gTs­ga­maayn- Dn Pyn „Em­rinEyej?Pyn rmnn nsn mnt­m­nP Py. Vsag’ty­E­ny BFORTSOOEZUNGOLNck aFf dSm KUamSU­maUkL: ATläOOlRcG RGUSO 70EjäGURgST BSOLSGSTO GaL dRS NWZ gSmSRTOam mRL dSm ScGaFOLSl­lSUvSUbaTd dRS WSUbSpaULTSU dSO CRLyESky­lRTSUO zFU SLäUkFTg RT lFfLRgSU HöGS SRTgS­la­dST.

nm’tKih­hTi­wyn vy.Pync Pmgg PEy „Em­rinEyej?Pyn En Pyn Ky.wmnwynyn Tytn Ain­mayn 399 Vsag’ty­E­ny ud. :0:9 Ly.e gi­nyn yEn­wy­hx­ga tmkync gi fie i.PEn­mai.En Am.Em jys­gEnw“oyE yavm :0 fEhi fhyEPsnw W.i fsnPy riööyn dky. :0 Hi­ne nyn fhyEPsnw Ts­gmööynSc gi „Em­rinEy­eBW.y’ty. ß.y.r zE­ne .E’tg- “„mg gEnP Zmthync msu PEy sngy.y yt.yn­möahE’tyn zy­huy. snP zy­huy.En­nyn ms’t yEn vynEw gai­hT gEnP- „Ey öyE­ge ayn Kin Et­nyn riööyn yEn kEg TvyE Amh PEy pi’ty Tsö zy­he uyn- pE. u.ysyn sng dky. üye Pync Py. En yEnyö sngy.y. nyae ayn Hy­mög öEa­ty­huyn öx’tayc gmwa Am.Em jys­gEnwc PEy snay. Hyh- 999 44 80 y..yE’tkm. EgaDn RhPynks.w wE­ka yg „Eme rinEyej?Pyn mn Py. OhiWWy­ne ks.wy. Ba.mGy MBai­uuvy’tgy­hUc „Eya.E’tguy­hP Mohm­syg ps­nPy.U snP mn Py. EPy­vy’tay. jm­nPe ga.mGy Mfs­nay.ks­naU gi­vEy mö EGr­möW Mos­nayg fmsut­ms­gU- GUFp­pSTbRld voU „SLoff­wScGOSl“, dSm DRa­koTRSE6a­dST RT KUSySTbUNck: EGUSTamLlRcGS HSl­fSE URTTST FTd HSl­fSU vSUmRLLSlT GSbUaFcGLklSRdFTg, HaFOUaL FTd SpRSlS.

OLG-Prä­si­den­tin gra­tu­liert

„Ey L.?gEPy­naEn Pyg Rky.e hm­nPyg­wy.E’tagc Jn­ry Kmn zie Kyc tma gEy­kTytn üsnwyn ß.mse yn snP A?nny.n Et.y E.ny­ne nsnwgs.rs­nPy ud. Pyn Vi.kye .yEasnw­gPEyn­ga Tsö/Ts. „EWe hiö­eNy’ta­gWu­hy­wy./eEn ms­gwye t?nPEwa- BEy vy.Pyn Tsn?’tga Et. Ps­m­hyg BasPE­sö mn Py.

Ni.PPy­sag’tyn zi’tg’tshy ud. Ny’ta­gWu­hy­wy En zEhPy­ge ty­Eö ky­wEn­nyn- „y. Vi.ky.yEe asnw­gPEyn­ga Pm­sy.a P.yE ämt.y„mKin vy.Pyn gEy TvyE ämt.y mn Py. zi’tg’tshy PEy Hty­ie .Ey hy.nync PEy gEy Pmnn En Pyn W.mraEg’tyn Jkg’tnEaayn Kin Eng­wyg­möa yEnyö ämt. kyE yEnyö Jöag­wy.E’ta snP yE­ny. Bam­magm­nvm­hag’tmua sögyaTynNm’t

y.uihw.yE’ty. L.dusnw y.tmhayn gEy Pyn ßzeJke g’thsgg “„EWhiö­eNy’ta­gWu­hye wy./En Mß­zUS- Jsu gEy vm.ayn KEy­hu?haEwy Jsuwm­kyn En Pyn Vy.E’tayn snP Bam­magm­nvm­hae g’tmu­ayn Py. oyTE.ry Js.E’tc RhPynks.w snP Rgnmk.d’roy­vy.ksnwyn ud. !0:7 gEnP kEg Tsö 30- NiKyöky. !0:Z öxw­hE’t-

BI6D: CH.ISTIAN J. AH6E.S

BI6D: HIN.ICHS

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.