Hin­nerk up’t Roon­kar­ker Markt

Nordwest-Zeitung - - SNACKEN UN VERSTAHN - VON KARL KAYSER (OLLNBORGER PLATT)

Mar­tens Mo­der wee’n düch­ti­ge Bu­urn­fro. Se harr ärn Kraam goot in’e Reeg. Blot ee­nen Kum­mer harr se: ärn gro­den Jun­gen. Mit sin se­ß­unt­win­tig Jahr weer Hin­nerk'’n däg­ten Keerl in’e Bu­ree, man an­ners weer he ban­nig stuur. Arms un Bee­nen stun­nen em in’n Weg.

Do keem Mar­ten­s­mo­der up den Ge­dan­ken: Hin­nerk schull is Tant Ti­na in Roon­kar­ken besö­ken. Dar weer just Markt. Dar seeg he mal wat an­ners un kunn sik is mit de Deerns an­fründ­jen. Se bes­nack dat mit Hin­nerk. Ja, he wull woll! Sin Mo­der steek em fief Mark to un sä, de schull he man driest ver­ju­beln un sik’n paar go­de Daag ma­ken.

As nu de Markt to Enn weer un Hin­nerk wel­ler in’n Hu­se an­keem, froog Mar­ten­s­mo­der em, of’t denn moi wä­sen weer, of he danzt harr un of he Geld noog hadd harr.

Ja, sä Hin­nerk, dat weer bil­lig goot wä­sen. Geld harr he noog hadd, he harr noch wat wel­ler mit­brocht.

„Wat wel­ler mit­brocht?“froog Mar­ten­s­mo­der. „Wo­vääl hest denn wel­ler mit­brocht?“„Ja!“sä Hin­nerk. „So’n foft­ein bet seßt­ein Mark schöölt’t woll wä­sen!“„Foft­ein bet seßt­ein Mark?“reep Mar­ten­s­mo­der ver­baast. „Wo kummst dar denn bi? Wo kann dat an­gahn?“

„Ja!“sä Hin­nerk dröög. „Van den olen Klim­bim up’t Markt hebb ik nich väl to sehn krä­gen. Ik hebb de gan­ze Tiet bi Schme­des Ke­gel up­sett’t!“

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.