Arlt

Mr. Ga­mer Sky­la­ke GTX960

PCgo - - Editorial -

Der ARLT Mr. Ga­mer Sky­la­ke GTX960 holt sich den Test­sieg durch sei­ne sehr gu­te Ver­ar­bei­tungs­qua­li­tät und Leis­tung so­wie der bes­ten Aus­stat­tung. Dank der 16 GBy­te RAM ist er be­son­ders für Me­di­en­ge­stal­ter in­ter­es­sant. ❯ In­ter­net: www.arlt.de ❯ Preis: 1090 Eu­ro ❯ Preis/Leis­tung: gut

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.