Fuß­ball-Test­spie­le

Schwaebische Zeitung (Sigmaringen) - - REGIONALSPORT -

FC Os­trach II - SG Rul­fin­gen/Blochin­gen 4:2 (1:1). - To­re: 0:1 Al­f­red Beck (35.), 1:1, 2:1 Alex Ru­ess (39./47.), 3:1 Simon Land­graf (66.), 3:1 Be­ne­dikt Sie­ger (84.), 4:2 Phil­ipp Kal­len­bach (87.). SV Sig­ma­rin­gen - SGM Schmei­en/Sig­ma­rin­gen II 6:1 (3:0). - To­re: 1:0, 4:0, 5:1 Ju­li­an Ha­be­rer (7./46./67.), 2:0 Stef­fen gei­g­le (21.), 3:0 Ma­xi­mi­li­an Fel­der (39.), 4:1 Adrian To­karek (62.), 6:1 Jal­low Ali­mou (82.). SV Ut­ten­wei­ler - Türkspor Neu-Ulm 4:3 (2:3). - To­re: 1:0 Micha­el Wiest (14.), 2:0 Jo­han­nes Jägg­le (16.), 2:1 En­gin Ka­ra­soy (20.), 2:2 Ke­vin Ruiz (21.), 2:3 Ser­dar Öz­ka­ya (32.), 3:3 Da­ni­el Schmid (82.), 4:3 Pas­cal Volz (86.). SV Hoß­kirch - TSB Ra­vens­burg 3:6 (0:4). - To­re: 0:1, 0:3 Mar­tin Je­len (16./36.), 0:2, 2:6 Ni­ros­han An­an­dra­ra­jah (26./65.), 0:4 Vik­tor Kroh­mer (43.), 1:4, 3:6 As­san Tat­ta (54./73.), 2:4 Chris Haag (60.), 2:5 Phil­ipp Reich­le (57.). SV Eben­wei­ler - SV Och­sen­hau­sen II 4:0 (2:0). - To­re: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Ma­xi­mi­li­an Gin­de­le (11./17./62./65.). FC Men­gen - Rot an der Rot 3:4 (2:1). To­re: 1:0, 3:1 Alex­an­der Klotz (18./46.), 2:0 Ma­nu­el From­meld (30.), 2:1 Flo­ri­an Sugg (43.), 3:2 Hei­ko Fried­rich (50.), 3:3 Ben­ja­min Fried­rich (66.), 3:4 Alex Mensch (76.). SC Tür­kiy­em­spor - FC Dost­luk Fried­richs­ha­fen 7:1 (3:0). - 1:0 Chris­ti­an Dan (28.), 2:0 Er­han Ulü­köy­lü (31.), 3:0, 5:0 Che Ba­di­je (38./47.), 4:0 Selim Uzun­po­lat (60.), 6:0, 7:0 Da­vid Fa­ber (70./(80.), 7:1 Meh­met Ka­ra­han (88.). FV Ve­rin­gen­stadt - Türkspor Win­ter­lin­gen 0:4 (0:1). - To­re: 0:1, 0:3, 0:4 Se­zer Can­türk (41./61./81.),, 0:2 Cen­giz Bal (43.). SGM Hoch­berg/FVS II - SV Den­kin­gen II 0:6 (0:1). - To­re: 0:1 Ma­nu­el Ober­dor­fer (22.), 0:2 Ste­phan Wenk (53.), 0:3 Marc Moß­mann (63.), 0:4 Jo­han­nes All­gai­er (75.), 0:5 Wenk (87.), 0:6 Moß­mann (89.). SGM FV Alt­heim II/An­del­fin­gen - FC Men­gen II 6:0 (2:0). - To­re: 1:0 Patrick Schle­gel (9.), 2:0 Ma­nu­el Störk­le (24.), 3:0 Mar­kus Knup­fer (56.), 4:0 Mat­thi­as Reck (56.), 5:0 Da­ni­el Bü­cheler (75.), 6:0 Ma­nu­el Wa­gner (82.). SV Un­ter­sta­di­on - SV Ölk­ofen 2:6 (1:2). To­re: 0:1 J.-P. Ray (1.), 1:! Ju­li­an Stem­mer (4.), 1:2 Lu­kas Marek (39.), 1:3 Tho­mas Kie­fer­le (61.), 1:4 Simon Thiel (70.), 2:4 Ray (78.), 2:5 Ste­fan Löff­ler (80.), 2:6 Simon Thiel (86.). Um­men­dorf II - SF Bus­sen 1:2 (0:1). - To­re: 0:1 Ja­kob Schlau­cher (40.), 0:2 Chris­ti­an Ne­u­mann (55.), 1:2 Va­len­tin Grick­scheit (80.). SG Wart­hau­sen/Bir­ken­hard - SV Ut­ten­wei­ler II 2:1 (0:0). - To­re: 0:1 Ki­li­an Wach­ter (71.), 1:1 Alex­an­der Hel­ler (82.), 2:1 Björn Dorg (85.). SV Eber­hard­zell - FV Bad Schus­sen­ried 5:2 (3:0). - To­re: 1:0, 4:0 To­bi­as Rehm (6./ 48.), 2:0, 3:0 Mat­thi­as Rehm (27./32.), 4:1 Da­ni­el Metz­ger (63.), 5:1 Axel Fors­ten­häus­ler (70.), 5:2 Mar­kus Sto­cker (81.). Au­ßer­dem: FV Alts­hau­sen .- TSV Berg II 2:0, SF Hun­der­sin­gen - SV Ren­hards­wei­ler 1:2, Wilh./Riedh./Zuss - Ai­lin­gen 4:1.

Mi., 2. Aug., 19 Uhr: SV Hohentengen II Owin­gen/Bil­la­fin­gen, SV Bols­tern - SV Bet­zen­wei­ler, FV Bad Schus­sen­ried - FC Os­trach, Ober­stet­ten/Öden­wald­stet­ten SV Bron­nen.

Newspapers in German

Newspapers from Germany

© PressReader. All rights reserved.