Σαράντα αλλαγές σε 53 χρόνια

Συνεχές το ράβε-ξήλωνε του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα

Kathimerini Greek - - ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ -

Η σταθερότητα, η παιδαγωγική αξιοπιστία και οι πολλαπλές επιλογές είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχτισαν το σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων με το οποίο οι απόφοιτοι λυκείου διεκδικούν μία θέση στα ΑΕΙ τους. Αντίθετα, στην Ελλάδα η παπαγαλία, η παραπαιδεία και πρωτίστως το παραδοσιακό ράβεξήλωνε, με 40 αλλαγές σε 53 χρόνια, υπονομεύουν διαρκώς την αξιοπιστία του συστήματος, με τη βοήθεια συντεχνιακών παρεμβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν υιοθετηθούν οι προτάσεις των επιστημονικών κλάδων για το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα θα πρέπει να αυξηθούν κατά 10 (!) σε κάθε τάξη του Λυκείου.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.