Επιφυλακτικοί οι Έλληνες για την επαγγελματική κατάρτιση

Naftemporiki - - Οικονομια -

Πιο επιφυλακτικοί σχετικά τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην απασχόληση εμφανίζονται οι Έλληνες, σε σχέση με τους κατοίκους των περισσότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από την πρώτη έρευνα γνώμης για το θέμα, την οποία πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής του θετικού αντίκτυπου της επαγγελματικής εκπαίδευσης για την εύρεση εργασίας εντοπίζονται στην Ελλάδα (66%), τη Γαλλία (69%), την Ιταλία (71%), τη Βουλγαρία (71%) και τη Σλοβενία (70%), ενώ, στον αντίποδα, τα υψηλότερα εμφανίζονται στη Σουηδία

M(96%), στη Φινλανδία (94%), στη Δανία (93%) και στη Μάλτα (91%). Όπως προέκυψε, οι πολίτες στα κράτη-μέλη συμφωνούν, στην πλειονότητά τους, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, ενισχύοντας την οικονομία (σύμφωνα με το 84% των ερωτηθέντων) και συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας (80%) και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού (78%).

Η έρευνα βασίστηκε σε 35.500 προσωπικές συνεντεύξεις σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ είχε ως στόχο την καταγραφή των απόψεων των πολιτών για την ελκυστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εμπειρία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. [SID:11405446]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.