Οι απασχολούμενοι στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα προ κρίσης επίπεδα

Παρά τη μικρή βελτίωση, η Ελλάδα απέχει σημαντικά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης

Naftemporiki - - Οικονομια - Του Νίκου Μπέλλου

Ηαπασχόληση στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη ξεπέρασε το 2016 τα επίπεδα πριν από την κρίση του, ενώ καταγράφεται ρεκόρ στον αριθμό των εργαζομένων και η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλό οκταετίας. Αύξηση καταγράφηκε και στους μισθούς το περασμένο έτος σε όλα τα κράτημέλη.

Στην Ελλάδα η κατάσταση στην απασχόληση βελτιώθηκε, ωστόσο η χώρα μας, που υπέστη και το μεγαλύτερο πλήγμα από την κρίση, απέχει σημαντικά από την υπόλοιπη Ευρωζώνη σε όλους τους δείκτες, ενώ οι εργαζόμενοι είχαν και τις μεγαλύτερες μειώσεις μισθών στην Ευρώπη, τη διετία 2014-2015.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν από την ετήσια έκθεση της Κομισιόν με τίτλο: «Εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη», που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η απασχόληση στην Ε.Ε. ξεπέρασε τα αντίστοιχα επίπεδα πριν από την κρίση, καθώς οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 235 εκατομμύρια. Στο 7,6% διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας και, επομένως, προσεγγίζει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την ύφεση.

Η έκθεση δείχνει ότι έχει καταστεί ευκολότερη η ανεύρεση εργασίας για τους ανέργους και πως οι πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας επέφεραν οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε χάσμα μεταξύ των εργαζομένων με διαφορετικούς τύπους συμβάσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι λιγότερο προστατευμένοι.

Το 2016 οι μισθοί αυξήθη- καν κατά 1,2% στην Ευρωζώνη και σημείωσαν αύξηση σ’ όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη με συγκριτικά χαμηλό επίπεδο μισθών (όπως οι χώρες της Βαλτικής, η Ουγγαρία και η Ρουμανία) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί συγκλίνουν σ’ όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, σε πολλές χώρες ο ρυθμός αύξησης των μισθών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο με βάση την πρόσφατη πτώση της ανεργίας. Επιπλέον, σ’ όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη οι μισθοί των προσωρινά απασχολουμένων είναι χαμηλότεροι από εκείνους των εργαζομένων αορίστου χρόνου, κυρίως στα κράτη-μέλη όπου το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι υψηλότερο.

Αναφορικά με την Ελλάδα, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη, αφού δεν ξεπερνάει το 52%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 66,1%, στην Ευρωζώνη 65,4% και στη Σουηδία, τη χώρα με την καλύτερη επίδοση, στο 76%. Πάντως, σε σχέση με το 2014 η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις γυναίκες η απασχόληση ήταν το 2016 μόλις 43,3% και στους άνδρες 61%, ενώ οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην Ευρωζώνη ήταν 60,3% και 70,5%.

Την περίοδο 2013-2016 η απασχόληση μειώθηκε στη χώρα μας κατά 9% στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ αυξήθηκε 3,8% και 4,9% στις υπηρεσίες και το εμπόριο.

Το 2016 το 60,3% των Ελλήνων εργαζόμενων είχε σύμβαση αορίστου χρόνου, το 6,6% ήταν σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης και 33,1% ελεύθεροι επαγγελματίες. Η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών επί του συνόλου των εργαζόμενων στην Ευρώπη, όπου ο μέσος όρος ήταν μόλις 15,2%.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τη μακροχρόνια ανεργία (άνεργοι πάνω από 12 μήνες), όπου το ποσοστό στην Ευρωζώνη είναι 4,8 μονάδες, δηλαδή 50,2% των ανέργων, ενώ στην Ελλάδα φτάνει τις 16 μονάδες, που είναι περίπου 72% των ανέργων.

Η μακροχρόνια ανεργία θεωρείται προπομπός της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τέλος, σε σχέση με τους μισθούς τη διετία 2014-2015, στην Κύπρο και στην Ελλάδα σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρωζώνη, οι οποίες κυμάνθηκαν από -2% έως -3%, ενώ το 2016 η Ελλάδα κινήθηκε με μικρό θετικό πρόσημο (κάτω της μονάδας).

Υπενθυμίζεται ότι με σκοπό να στηρίξει τη δημιουργία δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων πρόνοιας, η Επιτροπή έχει υποβάλει για έγκριση στα κράτη-μέλη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα συζητηθεί στην κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, στις 17 Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε δίκαιες συνθήκες εργασίας και προστασία για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους», δήλωσε χθες η Μαριάν Τίσεν, επίτροπος αρμόδια για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, προσθέτοντας ότι, με βάση τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, εργαζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας και την κοινωνική προστασία με στόχο να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σ’ όλη την Ε.Ε.

[SID:11405098]

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη καταφέρνουν να βρουν μια θέση εργασίας. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε δίκαιες συνθήκες εργασίας και προστασία για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους» τόνισε η επίτροπος...

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.