Προς νέους κανόνες στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Εντολή στην εσθονική προεδρία για έναρξη συνομιλιών με την Ευρωβουλή εν όψει της τεχνολογίας 5G

Naftemporiki - - Οικονομια - Του Νίκου Μπέλλου

Οκρατών-μελών ι μόνιμοι αντιπρόσωποι των

της Ε.Ε. έδωσαν διαπραγματευτική εντολή στην εσθονική προεδρία προκειμένου να ξεκινήσει συνομιλίες με την Ευρωβουλή για τη διαμόρφωση νέων κανόνων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι οποίοι θα προετοιμάσουν την Ευρώπη για την εποχή της τεχνολογίας 5G.

Η προτεινόμενη νομοθεσία καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, από τα δικαιώματα των καταναλωτών έως την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα και τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών για τη διαχείριση του φάσματος.

Στόχος της αναθεώρησης των υφιστάμενων κανόνων είναι να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξελίξεις της αγοράς από τη θέσπιση της ισχύουσας νομοθεσίας το 2009 και να παρασχεθεί ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο πλαίσιο για την ταχεία και ευρεία ανάπτυξη του 5G και άλλων τεχνολογιών νέας γενιάς. Αυτές οι νέες τεχνολογίες θα διευκολύνουν την εισαγωγή και διάδοση καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως π.χ. τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, οι έξυπνες πόλεις και τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα.

Η εντολή του Συμβουλίου διευρύνει το πεδίο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν η αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου (γνωστές ως υπηρεσίες over the top ή ΟΤΤ) στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες φωνής μέσω IP (VoIP), οι εφαρμογές μηνυμάτων και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι καλύπτουν μόνον τις παραδοσιακές υπηρεσίες που συνδέονται με συγκεκριμένο αριθμό, όπως τα μηνύματα SMS και οι κλήσεις με σταθερά και κινητά.

Επιπλέον, η εντολή περιλαμβάνει μηχανισμό επανεξέτασης που θα εξασφαλίζει την επικαιροποίηση των δικαιωμάτων του τελικού χρήστη δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξελίσσονται τα εμπορικά μοντέλα και η συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η εντολή προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών ούτως ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να έχουν έγκαιρη και προβλέψιμη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Ωστόσο, στο κείμενο του Συμβουλίου επισημαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος χρησιμοποίησης του φάσματος ποικίλλει από κράτος σε κράτος, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, η κατανομή του πληθυσμού, οι συνθήκες της αγοράς και τα σύνορα με τρίτες χώρες. Λαμβάνεται επίσης υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ενδέχεται να χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο της διαχείρισης του φάσματος για να είναι σε θέση να αντιδράσουν στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς.

Η διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου εκσυγχρονίζει τους κανόνες πρόσβασης των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα με σκοπό την τόνωση του ανταγωνισμού και προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε νέες υποδομές, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Ειδικότερα, οι αρχές δύνανται να μειώνουν το επίπεδο ρύθμισης ως ένα βαθμό όταν οι αγορές είναι ανταγωνιστικές, αλλά παρέχονται εγγυήσεις, όταν χρειάζονται, ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Το Συμβούλιο διατηρεί τον κεντρικό πυρήνα της νομοθετικής προσέγγισης η οποία βασίζεται στην έννοια της «σημαντικής ισχύος στην αγορά» (ΣΙΑ) που με τη σειρά της έχει αποδειχθεί πολύτιμη για το άνοιγμα της αγοράς στους νεοεισερχόμενους. Ωστόσο, δεδομένου του ότι οι φορείς της αγοράς είναι όλο και πιο σύνθετοι, η νομοθεσία ΣΙΑ δεν επαρκεί από μόνη της για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού.

Για τον λόγο αυτόν η εντολή του Συμβουλίου εισάγει ορισμένα συμπληρωματικά μέσα ώστε να μπορούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς, όπως οι περιπτώσεις δυοπωλίου.

[SID:11405052]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.