Παροχή κινήτρων

Naftemporiki - - Οικονομια -

Το οικονομικό κίνητρο προς το προσωπικό του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία του Κέντρου κυρίως μέσω της αποζημίωσης για πέραν του ωραρίου πραγματικής εργασίας και οδοιπορικών εξόδων. Για τον λόγο αυτό, στους ελεγκτές καταβάλλονται, εκτός από τις αποδοχές του οικείου φορέα που ανήκουν οργανικά, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, και αποζημίωση για πέραν του ωραρίου εργασίας και οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

M

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.