Η συγκράτηση δαπανών εξουδετέρωσε την υστέρηση εσόδων

Naftemporiki - - Oikonomia -

MΜε πρωτογενές πλεόνασμα 5,355 δισ. ευρώ, υψηλότερο κατά 116 εκατ. ευρώ από τον στόχο που είχε τεθεί με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, εκτελέστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. H εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών σε επίπεδο χαμηλότερο κατά 2,94 δισ. ευρώ από αυτό που προέβλεπε το ΜΠΔΣ 2018-2021. Η συγκράτηση των δαπανών εξουδετέρωσε την υστέρηση κατά 2,84 δισ. ευρώ που σημειώθηκε στο σκέλος των εσόδων και οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην πληρωμή επιστροφών φόρου περισσότερων κατά 1,96 δισ. ευρώ από τις προβλεφθείσες. Πλεόνασμα παρουσίασε και το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού. Ανήλθε σε 169 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 71 εκατ. στο ΜΠΔΣ 2018-2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το ΓΛΚ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017: 1. Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (συνολικά καθαρά έσοδα μείον συνολικές δαπάνες) παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 169 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 342 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και έναντι στόχου για πλεόνασμα 71 εκατ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα (ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τόκους δημοσίου χρέους) διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5,355 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,859 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2016 και έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,239 δισ. ευρώ στο ΜΠΔΣ.

2. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 40,597 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,842 δισ. ευρώ ή 6,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39,268 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 2,265 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 20182021. Σύμφωνα με το ΓΛΚ, η υστέρηση αυτή έναντι του στόχου οφείλεται κυρίως:

(α) Στην υπέρβαση κατά 1,964 δισ. ευρώ του στόχου του ΜΠΔΣ για τις πληρωμές επιστροφών φόρου. Τα ποσά των επιστροφών φόρου που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,492 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας ήδη και τον ετήσιο στόχο (3,324 δισ. ευρώ) κατά 1,168 δισ. ευρώ ή 35%.

(β) Στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ του 2017 (1,027 δισ.), από τον μήνα Σεπτέμβριο, αντί για τον μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί. Τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,328 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υστέρηση κατά 577 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ.

3. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 40,428 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 2,94 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ (43,367 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,449 δισ. ευρώ και ήταν λιγότερες κατά 1,852 δισ. ευρώ από αυτές που προέβλεπε το ΜΠΔΣ. Τα μεγαλύτερα ποσά υστέρησης πληρωμών καταγράφηκαν στις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων και των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 101 εκατ. ευρώ, στις δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 157 εκατ. ευρώ, στους αποδιδόμενους πόρους κατά 159 εκατ. ευρώ, στη συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 73 εκατ. ευρώ και στα έξοδα για τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 51 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,814 δισ. ευρώ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι, σε σύγκριση με πέρυσι, έχουν καταβληθεί επιπλέον 424 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 43 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 45 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 25 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 25 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,979 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,087 δισ. ευρώ. [SID:11480754]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.