Επιχειρηματική ανάδειξη της Περιφέρειας Αττικής

Συνεργασία μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ

Naftemporiki - - Κλαδοι / Φορεισ - Του Γιάννη Κανουπάκη

Hαπό κοινού ολοκληρωμένη χάραξη δράσεων ανάδειξης της Περιφέρειας Αττικής ως Κέντρου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της, στην κατεύθυνση τόνωσης των πυλώνων ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων και προοπτικής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, είναι ο κεντρικός στόχος της συνεργασίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ. Κατά τη χθεσινή υπογραφή του σχετικού μνημονίου από τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Βασίλη Κορκίδη και την περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, συμφωνήθηκε να συσταθεί άμεσα Ομάδα Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο μερών, για να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και να συντονίσει τις απαιτούμενες ενέργειες στις κοινές δράσεις. Ο κ. Κορκίδης δήλωσε πως η ΕΣΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει προς το σκοπό ανάδειξης της Περιφέρειας ως ενός «φιλικού περιβάλλοντος» για το μικρομεσαίο επιχειρείν.

Αποφασίστηκε η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την προώθηση συνεργασιών και την οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς - συνέργειες και με άλλους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Την αξιοποίηση καλών πρακτικών άλλων Περιφερειών της Ευρώπης και υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας - συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνή fora και εκθέσεις.

Την ενίσχυση θεσμών που προάγουν και ενισχύουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, όπως π.χ. ο θεσμός των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, που αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΣΕΕ για τη στήριξη των μμε.

Τη συνεργασία για τη διερεύνηση / ωρίμανση προτάσεων έργων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τη συνεργασία για τον σχεδιασμό / ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναφορικά με δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Το ΙΝΕΜΥ, όπως έκανε γνωστό ο κ. Κορκίδης, εργάζεται υπεύθυνα, εδώ και πολλά χρόνια, στον τομέα της χαρτογράφησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή στον τομέα που ονομάζεται «επιχειρηματική γεωγραφία», ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής, πρόσθεσε, φαίνεται σε όλες τις μελέτες και έρευνες που διεξάγει το Ινστιτούτο, αλλά και στη «Γεωβάση», την πρωτοποριακή εφαρμογή αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Η περιφερειάρχης, αφού υπογράμμισε την ανάγκη «στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σε νέες, υγιείς βάσεις», τόνισε: «Προσθέτουμε σήμερα άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των συνεργειών, την οποία έχουμε ξεκινήσει στο πλαίσιο μιας στρατηγικής κατά την οποία ενώνουμε δυνάμεις φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι η Περιφέρεια Αττικής και φορέων δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να δημιουργήσουμε εκείνο το οικοσύστημα που θα δώσει ώθηση στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

[SID:11480512]

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης και η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπέγραψαν χθες μνημόνιο συνεργασίας με επίκεντρο τις μικρομεσαίες.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.