Παράδειγμα 3

Naftemporiki - - Οικονομια -

Ο ελεύθερος επαγγελματίας του Παραδείγματος 1 συνεχίζει την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα και το 2019, οπότε και πρέπει να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για το έτος αυτό.

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2019 βάσει εισοδήματος έτους 2017: Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το έτος 2017 ανέρχεται σε 30.000,00 ευρώ.

Οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2017 (υπολογισμένες με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή το 2016), ανέρχονται, σύμφωνα με το Παράδειγμα 1, σε 549,00 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή σε 6.588,00 ευρώ ετησίως (549,00 ευρώ x 12).

Συνεπώς, το συνολικό ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 36.588,00 ευρώ (30.000,00 ευρώ + 6.588,00 ευρώ).

Η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 831,71 ευρώ (20% x 36.588,00 ευρώ /12 μήνες για κύρια σύνταξη και 6,95% x 36.588,00 ευρώ/12 μήνες για υγειονομική περίθαλψη + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2019 βάσει εισοδήματος έτους 2018: Το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το έτος 2018 ανέρχεται σε 35.000,00 ευρώ.

Οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2018 (υπολογισμένες με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή το 2017), ανέρχονται σε 8.501,40 ευρώ, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Εισόδημα για τον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018: 85% x (εισόδημα έτους 2017 + ασφαλιστικές εισφορές έτους 2017) = 85% x [30.000,00 ευρώ + (549,00 ευρώ σύμφωνα με το Παράδειγμα 1 x 12 μήνες)] = 31.099,80 ευρώ.

Καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2018: 20% x 31.099,80 ευρώ για κύρια σύνταξη και 6,95% x 31.099,80 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη + 120,00 ευρώ για βοήθημα= 8.501,40 ευρώ.

Επομένως, το συνολικό ετήσιο εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019 ανέρχεται σε 43.501,40 ευρώ (35.000,00 ευρώ + 8.501,40 ευρώ) και η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 986,97 ευρώ (20% x 43.501,40 ευρώ/12 μήνες για κύρια σύνταξη και 6,95% x 43.501,40 ευρώ/12 μήνες για υγειονομική περίθαλψη + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Συνεπώς, σε ετήσια βάση προκύπτει διαφορά ύψους 1.863,12 ευρώ [(986,97 ευρώ - 831,71 ευρώ) x 12 μήνες], η οποία, εάν η διαδικασία εκκαθάρισης ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις ύψους 621,04 ευρώ.

Εάν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει κανένα χρηματικό ποσό για την μηνιαία δόση Οκτωβρίου 2019, από 1/12/2019 το σύνολο του ποσού της μηνιαίας δόσης ύψους 621,04 ευρώ επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 500,00 ευρώ, από 1/12/2019 το υπόλοιπο ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 121,04 ευρώ (621,04 ευρώ - 500,00 ευρώ) επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 900,00 ευρώ, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί ύψους 278,96 ευρώ (900,00 ευρώ - 621,04 ευρώ) επιμερίζεται ισομερώς στις επόμενες δύο δόσεις, οι οποίες διαμορφώνονται σε 481,56 ευρώ (621,04 ευρώ - 278,96 ευρώ/2).

[SID:11689506]

M

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.