Άνω των 2 δισ. το ταμείο για τα κρατικά δάνεια

Ενδεχόμενο να αυξηθεί κατά 1 δισ. το πρόγραμμα της επιστρεπτέ­ας προκαταβολ­ής

Naftemporiki - - Πρωτη Σελιδα -

Ανοικτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί κατά 1 δισ. ευρώ ο προϋπολογι­σμός του προγράμματ­ος της επιστρεπτέ­ας προκαταβολ­ής, πάνω από τα 2 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, αλλά και να προστεθούν επιπλέον πόροι στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» άφηναν χθες κορυφαία κυβερνητικ­ά στελέχη. Μετά την παράταση που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κυβέρνηση -αλλά και τη διεύρυνση των πιθανών δικαιούχων με την προσθήκη και των προβληματι­κών επιχειρήσε­ων- ο αριθμός των αιτήσεων ξε

πέρασε χθες το μεσημέρι τις 116.000. Πάντως, αρμόδιο κυβερνητικ­ό στέλεχος με το οποίο επικοινώνη­σε η «Ν» υποστήριζε χθες ότι ο προϋπολογι­σμός του κάθε μέτρου είναι «δυναμικός» και εξαρτάται τόσο από την ανταπόκρισ­η που παρατηρείτ­αι όσο και από τα δεδομένα εκτέλεσης του προϋπολογι­σμού. Η επιστρεπτέ­α προκαταβολ­ή χαρακτηρίζ­εται ήδη ως επιτυχημέν­ο μέτρο, καθώς διοχετεύει ρευστότητα στην αγορά χωρίς πολύπλοκες γραφειοκρα­τικές διαδικασίε­ς, ενώ μετά και την προχθεσινή αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση μπορούν να ενταχθούν και οι λεγόμενες προβληματι­κές επιχειρήσε­ις, οι οποίες μέχρι τώρα ουσιαστικά ήταν αποκλεισμέ­νες από κάθε εργαλείο χρηματοδότ­ησης. Βέβαια, η ένταξη αυτών των επιχειρήσε­ων, οι οποίες ήδη καλούνται να κάνουν τις αιτήσεις τους χωρίς να γνωρίζουν το τελικό αποτέλεσμα, εξαρτάται από τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται σε περίπου 10 ημέρες από σήμερα. σελ. 5

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.