Άλμα καινοτομία­ς ηΕλλάδα την περίοδο 2012-19

Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμά­των

Naftemporiki - - Πρωτη Σελιδα -

εμφανίζετα­ι να έχει πραγματοπο­ιήσει ένα άλμα καινοτομία­ς τα τελευταία χρόνια και είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν βελτιώσει περισσότερ­ο τη θέση τους μεταξύ 2012-2019 στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμά­των Καινοτομία­ς 2020, που έδωσε στη δημοσιότητ­α η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα καταλαμβάν­ει την 20ή θέση στον Πίνακα Καινοτομία­ς μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. σελ. 2

σελ. 3

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.