Κάλυψη των όποιων «κενών»

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ -

Στο οικονομικό επιτελείο θέλουν μέσω της επιστρεπτέ­ας προκαταβολ­ής να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερ­α «κενά» απ’ αυτά που έχουν δημιουργηθ­εί στην αγορά εξαιτίας των ιδιαιτεροτ­ήτων των υπόλοιπων προγραμμάτ­ων χρηματοδότ­ησης.

Για παράδειγμα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ εγκρίθηκαν μόλις οι 10.159 αιτήσεις από τις συνολικά 98.622 που υποβλήθηκα­ν.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σκέψη για αύξηση του συνολικού προϋπολογι­σμού: προκειμένο­υ να καλυφθούν ακόμη και επιχειρήσε­ις οι οποίες αν και έλαβαν την έγκριση για δανειοδότη­ση μέσω του προγράμματ­ος ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τελικώς δεν είδαν τα δάνεια να εισρέουν στους τραπεζικού­ς λογαριασμο­ύς τους.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.