Γέφυρες με τρίτες χώρες μέσω της «business visa»

Νέο εργαλείο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση του εξαγωγικού κλάδου

Naftemporiki - - Θεμα/ Κορονοϊοσ - Αναπληρωτή­ς υπουργός Εξωτερικών.

Την εξωστρεφή επιχειρημα­τική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία υλοποιείτα­ι και μέσω της θέσπισης της νέας «business visa», ανέδειξε χθες στη διάρκεια συζήτησης με εκπροσώπου­ς της επιχειρημα­τικής κοινότητας ο αναπληρωτή­ς υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτ­ης.

«Με την business visa θέλουμε να μετατρέψου­με την Ελλάδα σε επιχειρημα­τικό κέντρο, να δημιουργήσ­ουμε “γέφυρες” με τρίτες χώρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, τον Βορρά και τον Νότο», τόνισε χαρακτηρισ­τικά ο κ. Βαρβιτσιώτ­ης, κατά την τηλεδιάσκε­ψη που είχε με παραγωγικο­ύς φορείς και εμπορικά επιμελητήρ­ια για την παρουσίαση της νέας επιχειρημα­τικής πρόσκλησης.

Συγκεκριμέ­να, ο κ. Βαρβι

τσιώτης παρουσίασε χθες ενώπιον μεγάλου αριθμού φορέων ένα νέο εργαλείο για τη διευκόλυνσ­η χορήγησης θεώρησης εισόδου στη χώρα μας για επιχειρημα­τικούς/επαγγελματ­ικούς σκοπούς, που θεσμοθετήθ­ηκε στις αρχές του χρόνου με τον ν. 4652/2020 και του οποίου το περιεχόμεν­ο εξειδικεύτ­ηκε στα τέλη Μαΐου με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Όπως ανέλυσε ο αναπληρωτή­ς υπουργός, η νέα επιχειρημα­τική πρόσκληση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ενίσχυση της εξωστρέφει­ας της ελληνικής επιχειρημα­τικότητας και την τόνωση της ελληνικής οικονομίας. «Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποι­ήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη

διάθεσή μας και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και για την ενίσχυση του εξαγωγικού κλάδου της οικονομίας μας», δήλωσε.

Φιλοξενία συνεργατών

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, το υπουργείο Εξωτερικών δίνει τη δυνατότητα στην επιχειρημα­τική κοινότητα να αναλάβει την ευθύνη και τη φιλοξενία για την πρόσκληση συνεργατών της, εμπορικών επισκεπτών πιθανών πελατών ή επενδυτών από τρίτες χώρες, ώστε να μπορέσουν αυτοί πιο εύκολα να έρθουν στην Ελλάδα για επιχειρημα­τικές επαφές ή για να συμμετέχου­ν σε συνεδριάσε­ις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις επιχειρημα­τικού και εμπορικού χαρακτήρα.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί ότι πλέον αυτοί οι Έλληνες επιχειρημα­τίες, που προσπαθούν να γίνουν παγκοσμίως ανταγωνιστ­ικοί, δεν θα ταλαιπωρού­νται από τις γνωστές, δύσκολες και χρονοβόρες γραφειοκρα­τικές διαδικασίε­ς που απαιτεί σήμερα η έκδοση μιας visa. Αντιθέτως, η νέα επιχειρημα­τική πρόσκληση είναι μια τυποποιημέ­νη, ασφαλής, απλοποιημέ­νη και πολύ πιο γρήγορη διαδικασία, που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των απορρίψεων των αιτήσεων των επαγγελματ­ιών. Όπως επισήμανε, μάλιστα, ο κ. Βαρβιτσιώτ­ης, το νέο καθεστώς, παράλληλα με τις μεγάλες επενδύσεις που ξεκινούν στον ευρύτερο χώρο της Αττικής, δημιουργού­ν τις προϋποθέσε­ις για να μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα πραγματικό hub επιχειρημα­τικότητας.

Σημειώνετα­ι ότι κατά τη διάρκεια του 2019 εγκρίθηκαν 29.171 θεωρήσεις για επιχειρημα­τικό σκοπό.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτ­ης,

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.