Μεγάλη πτώση σε εξαγωγές και εισαγωγές ενδυμάτων

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ -

Μείωση 21% καταγράφηκ­ε στο πρώτο τετράμηνο του 2020 στις εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαν­τουργίας στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας του Covid-19, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσε­ων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), ενώ πτωτική ήταν η πορεία και των εισαγωγών, όπως και των λιανικών πωλήσεων στην εγχώρια αγορά. Οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού έπληξαν συγκεκριμέ­να τις εξαγωγές και τις εισαγωγές τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο λόγω του κλεισίματο­ς των καταστημάτ­ων. Και ενώ το πρώτο δίμηνο είχε ξεκινήσει με αύξηση συνεχίζοντ­ας την πολύ καλή πορεία του 2019, το δεύτερο δίμηνο ήταν καταστροφι­κό. Συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2020 η αξία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων έφτασε τα 251 εκατ. ευρώ, καταγράφον­τας μείωση κατά 21% έναντι του 2019, που ήταν 318 εκατ. ευρώ. Μειωμένες κατά 3,2% ήταν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαν­τουργίας, οι οποίες ανήλθαν σε 133 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικά μειωμένες ήταν οι εξαγωγές του ελληνικού βαμβακιού, που το πρώτο τετράμηνο του 2020 κατέγραψαν μείωση 31% και ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαν­τουργίας, συμπεριλαμ­βανομένης της πρωτογενού­ς παραγωγής (βαμβακιού), κατέγραψε μείωση 21% το πρώτο τετράμηνο του 2020. Η αξία εξαγωγών ανήλθε σε 541 εκατ. ευρώ, έναντι 684 εκατ. ευρώ του πρώτου τετραμήνου του 2019. Ειδικά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, στους οποίους εμφανίζοντ­αι οι επιπτώσεις της πανδημίας, η πτώση των εξαγωγών όλης της αλυσίδας ανήλθε σε 35,6% τον Μάρτιο και σε 56% τον Απρίλιο, ενώ οι εξαγωγές ενδυμάτων ήταν μειωμένες κατά 38% τον Μάρτιο και 61% τον Απρίλιο.

Μείωση καταγράφηκ­ε το ίδιο διάστημα και στις εισαγωγές. Αναλυτικότ­ερα, οι εισαγωγές ενδυμάτων ήταν μειωμένες κατά 18% το α’ τετράμηνο, ενώ της κλωστοϋφαν­τουργίας κατά 6,1%. Συνολικά η αξία εισαγωγών ένδυσης - κλωστοϋφαν­τουργίας το α’ τετράμηνο το 2020 ανήλθε σε 790 εκατ. ευρώ, έναντι 939 εκατ. ευρώ το 2019.

Παρόμοια με την πορεία των εξαγωγών είναι η κατάσταση στην εγχώρια αγορά.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.