Απόσυρση κινητών Leagoo S8

Λόγω μη συμμορφούμ­ενου ραδιοεξοπλ­ισμού

Naftemporiki - - Επιχειρησε­ισ -

Την απαγόρευση της διαθεσιμότ­ητας στην αγορά, απόσυρση και ανάκληση μη συμμορφούμ­ενου ραδιοεξοπλ­ισμού - έξυπνου κινητού τηλεφώνου Leagoo S8 ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοιν­ωνιών και Ταχυδρομεί­ων (ΕΕΤΤ). Η ενέργεια αυτή έγινε με βάση τον έλεγχο που διενήργησε ο γαλλικός Εθνικός Οργανισμός Συχνοτήτων (ANFR) στο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλ­ισμού ( βλ. οδηγία 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθε­ί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 98/2017). Το Leagoo S8, που διατίθεται στην αγορά από τη Leagoo Intelligen­ce Co., έπειτα από μετρήσεις διαπιστευμ­ένου εργαστηρίο­υ για λογαριασμό της γαλλικής Αρχής, βρέθηκε ότι δεν συμμορφώνε­ται με την απαίτηση του άρθρου 3.1.α της ως άνω οδηγίας.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.