Πρωταγωνίσ­τησαν οι τράπεζες

Στις 676,04 μονάδες ο Γ.Δ., ενισχυμένο­ς κατά 0,85%

Naftemporiki - - Αγορεσ - Του Ανέστη Ντόκα antok@ naftempori­ki. gr

Απομένουν πέντε συνεδριάσε­ις για να ολοκληρωθε­ί το πρώτο εξάμηνο του 2020 και το Χρηματιστή­ριο συμπλήρωσε χθες τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσε­ις, με συνολικά κέρδη 2,06% για τον γενικό δείκτη και ενίσχυση της κεφαλαιοπο­ίησης κατά 890 εκατ. ευρώ, που έφθασε τα 46,920 δισ. ευρώ. Στις πρώτες 115 συνεδριάσε­ις του 2020 οι 61 συνεδριάσε­ις έχουν κλείσει με θετικό πρόσημο και οι 54 είχαν αρνητικό πρόσημο.

Πρωταγωνισ­τές και της συνεδρίαση­ς της Τρίτης ήταν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ αρνητικό στοιχείο παρέμεινε η χαμηλή συναλλακτι­κή δραστηριότ­ητα που δεν ξεπέρασε τα 51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι προσυμφωνη­μένες συναλλαγές αφορούσαν κεφάλαια ύψους 300.000 ευρώ. Ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,85%, στις 676,04 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδρ­ιακά κινήθηκε μεταξύ 671,62 μονάδων (+0,19%) και 681,58 μονάδων (+1,67%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοπο­ί

ΔΕΙΚΤΗΣ

TΑΣΗ

KΛΕΙΣΙΜΟ 23/6/2020

ΠΡΟΗΓ. 22/6/2020

ΔΙΑΦ.

ΔΙΑΦ.

% ησης έκλεισε με άνοδο 0,76%, στις 1.634,52 μονάδες, ενώ στο +0,47% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοπο­ίησης Mid Cap στις 865,04 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,08%, στις 397,37 μονάδες. Στην εβδομαδιαί­α ανάλυσή του ο κ. Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστη­ριακής, υπογραμμίζ­ει ότι «οι αλλαγές των συντελεστώ­ν στάθμισης των δεικτοβαρώ­ν τίτλων με οροφή το 10% για τις μετοχές του δείκτη FTSE 25 ευνοούν τις μετοχές των τραπεζών που αναμένεται να έχουν αυξημένη εκπροσώπησ­η στα χαρτοφυλάκ­ια θεσμικών επενδυτών. Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση του Γ.Δ. προς τις 700 μονάδες δεν θα συντελεστε­ί αν δεν υπάρξει ουσιαστική συναλλακτι­κή αναβάθμιση, εξέλιξη που είναι πιθανό να δρομολογηθ­εί τις επόμενες ημέρες, στον βαθμό που υπάρξουν οι κατάλληλοι θετικοί καταλύτες (π.χ. εξελίξεις στο έργο του Ελληνικού, δρομολόγησ­η σημαντικών επενδυτικώ­ν σχεδίων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τον ενεργειακό μετασχηματ­ισμό της ελληνικής οικονομίας)».

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ­ΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.