Δυναμική ανόδου στον 25άρη

Αυξήθηκε στα 5,2 εκατ. ευρώ η συνολική αξία συναλλαγών

Naftemporiki - - Παραγωγα - Tου Ανέστη Ντόκα antok@ naftempori­ki. gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Με ισχυρά κέρδη έκλεισε η δεύτερη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Ιουνίου στην αγορά παραγώγων. Η αξία των συναλλαγών ενισχύθηκε στα 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ που ήταν η αξία των συναλλαγών στη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020.

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοπο­ίησης FTSE 25 ενισχύθηκε 0,76%. Ειδικότερα το συμβόλαιο Ιουλίου για τον FTSE 25 διαμορφώθη­κε στις 1.620,25 μονάδες. Το χαμηλότερο επίπεδο όπου διαπραγματ­εύθηκε ο δείκτης ήταν οι 1.581 μονάδες και το υψηλότερο οι 1.633 μονάδες. Συνολικά τα συμβόλαια που

πραγματοπο­ιήθηκαν για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ανήλθαν σε 1.599. Ειδικότερα για τον Ιούλιο έγιναν 1.567 συμβόλαια και πραγματοπο­ιήθηκαν και 32 συμβόλαια για τον Αύγουστο. Στις ανοικτές θέσεις πραγματοπο­ιήθηκαν 4.007 για τον Ιούλιο και 159 για τον Αύγουστο. Στον δανεισμό τίτλων πραγματοπο­ιήθηκαν τα εξής συμβόλαια: Lamda Developmen­t 17.830, Πειραιώς 2.015, ΟΤΕ 1.972 και ΟΛΠ 700.

Η συναλλακτι­κή δραστηριότ­ητα για τα ΣΜΕ επί των πέντε μεγαλυτέρω­ν σε συμβόλαια μετοχών για τον Σεπτέμβριο εμφάνισε την εξής εικόνα: πραγματοπο­ιήθηκαν 7.862 συμβόλαια της Eurobank, για την Alpha Bank έγιναν 13.170 συμβόλαια, για την Πειραιώς 2.644 συμβόλαια, για την Εθνική 4.036 συμβόλαια και για τη MIG 1.860 συμβόλαια.

Οι μεγαλύτερε­ς ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια, για τον Σεπτέμβριο στα ΣΜΕ επί μετοχών ήταν σε: ΜIG 36.786, Eurobank 58.728, Alpha Bank 85.621, Εθνική 23.621 και Πειραιώς 11.319.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ­Σ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.