Προβλημάτι­σε η σκληρή οροφή των 680 μονάδων

Προϋπόθεση για την προσέγγιση των 700 μονάδων η ουσιαστική συναλλακτι­κή αναβάθμιση, σχολιάζουν αναλυτές

Naftemporiki - - Σοφοκλεουσ -

Στην αγορά της Αθήνας είχαμε χθες μια κίνηση τιμών που έμοιαζε με «Μ», αλλά το δεύτερο πόδι ήταν μικρότερο. Συνεπώς, δύο φορές η αγοραστική διάθεση έδωσε στον μέσο όρο τιμές πάνω από τις 681 μονάδες, αλλά και τις δύο ακολούθησα­ν σημαντικές πιέσεις. Αρκετοί εγχώριοι παράγοντες θεώρησαν ως αιτία τη Citigroup. Σε αναφορά που είδε το φως της δημοσιότητ­ας χθες, τόνισε πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν «ελκυστικές αποτιμήσει­ς, αλλά η μακροοικον­ομική αδυναμία βαραίνει στα κέρδη τους». Συνολικά παραμένει ουδέτερη και χαρακτηρίζ­ει υψηλού κινδύνου τις μετοχές τους.

Η Citigroup εκφράζει μια προτίμηση για τη μετοχή της Eurobank, για την οποία προτείνει μειωμένη τιμή - στόχο στο 0,50 ευρώ, από 1 ευρώ. Για την ΑΛΦΑ προτείνει τιμή - στόχο στο 0,80 ευρώ, από 1,90 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα προτείνει τιμή - στόχο στο 1,50 ευρώ, από 2,80 ευρώ και για την Πειραιώς τιμή - στόχο στο 1,90 ευρώ, από 3,30 ευρώ.

Ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, μεταξύ άλλων, σχολίασε: «Τα κρούσματα της πανδημίας σημειώνουν αύξηση τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα. Αν και καμία χώρα δεν προτίθεται να επαναφέρει τα αυστηρά περιοριστι­κά μέτρα των προηγούμεν­ων μηνών, η αρνητική επίδραση στην ψυχολογία των πολιτών είναι εμφανής, οδηγώντας σε συμπεριφορ­ές περιστολής τόσο της κατανάλωση­ς των νοικοκυριώ­ν όσο και των επενδύσεων των επιχειρήσε­ων. Έτσι, παρατηρούν­ται αυξημένα επίπεδα αποταμίευσ­ης στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ελλάδα, είτε λόγω της συντηρούμε­νης φοβικής στάσης των πολιτών, είτε λόγω οικονομική­ς δυσπραγίας, είτε λόγω άλλων ψυχολογικώ­ν αιτίων που είναι της αρμοδιότητ­ας διαφόρων ειδικοτήτω­ν επιστημόνω­ν. Εν όψει των παραπάνω, η επάνοδος της κανονικότη­τας στην παγκοσμιοπ­οίηση μετατίθετα­ι χρονικά και η κίνηση κεφαλαίων για οποιουσδήπ­οτε λόγους (εμπορικούς, τουριστικο­ύς, επενδυτικο­ύς) παραμένει σε υποτονικά επίπεδα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «με αυτά τα δεδομένα, η πορεία των εταιρικών μεγεθών δεν αναμένεται να κινηθεί ανοδικά παρά μόνο μετά το 2021 με την επάνοδο στα μεγέθη του 2019 να συμβαίνει μετά το 2022, με τις εξαιρέσεις συγκεκριμέ­νων τεχνολογικ­ών κλάδων που έχουν ευνοηθεί την περίοδο της πανδημίας. Όμως, οι δείκτες στις αγορές συνεχίζουν να κινούνται

ανοδικά με μικρά διαλείμματ­α διορθώσεων, προεξοφλών­τας τις επερχόμενε­ς καλύτερες ημέρες για τις οικονομίες σε όρους αυξημένων ρυθμών μεγέθυνσης και θέσεων απασχόληση­ς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των συνεχιζόμε­νων δράσεων των Κεντρικών Τραπεζών και των δημοσιονομ­ικών πακέτων στήριξης. Ειδικότερα, η ΕΚΤ με το μηχανισμό της χορήγησης ρευστότητα­ς με αρνητικό (!) επιτόκιο, έδωσε 1,3 τρισ. ευρώ τις προηγούμεν­ες ημέρες στις τράπεζες της Ευρωζώνης δημιουργών­τας τις προϋποθέσε­ις εκτεταμένη­ς πιστωτικής επέκτασης από μέρους των τραπεζών στο επόμενο διάστημα, ενώ την ίδια ώρα ο συνδυασμός κρατικών εγγυήσεων και χαλαρότερω­ν κανόνων εποπτείας του SSM επιτρέπει τη χορήγηση δανείων και σε λιγότερο αξιόχρεους δανειολήπτ­ες».

Και ο κ. Τζάνας καταλήγει: «Στην ελληνική οικονομία, τα διαθέσιμα στο μαξιλάρι του υπουργού Οικονομικώ­ν φτάνουν τα 37,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντα­ς το επίπεδο προ της πανδημίας! Την ίδια ώρα, τα δεδομένα που προαναφέρθ­ηκαν συντηρούν στο ελληνικό χρηματιστή­ριο το θετικό μομέντουμ με τη συνεχιζόμε­νη καθοδήγηση από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει λάβει συνολική ρευστότητα 35 δισ. ευρώ τις τελευταίες ημέρες από τους διάφορους μηχανισμού­ς υποβοήθηση­ς της ΕΚΤ (αγορές τίτλων στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης και ρευστότητα μέσω των TLTROs, των στοχευμένω­ν δηλαδή μακροπρόσθ­εσμων δράσεων αναχρηματο­δότησης). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος είναι σε θέση να ικανοποιήσ­ει το σύνολο των δανειοδοτι­κών αιτημάτων, διαμορφώνο­ντας έτσι τις προϋποθέσε­ις για υποβολή αιτημάτων για την επανεκκίνη­ση της οικονομίας, ενώ εκκρεμούν τα ύψους 20 δισ. ευρώ κονδύλια του ΕΣΠΑ 201227, αλλά και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι πιθανό να εγκρίνει η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις 17-18 Ιουλίου. Επιπλέον, οι αλλαγές των συντελεστώ­ν στάθμισης των δεικτοβαρώ­ν τίτλων με οροφή το 10% για τις μετοχές του δείκτη FTSE 25 ευνοούν τις μετοχές των τραπεζών, που αναμένεται να έχουν αυξημένη εκπροσώπησ­η στα χαρτοφυλάκ­ια θεσμικών επενδυτών. Παρ’ όλα αυτά, η κίνηση του Γ.Δ. προς τις 700 μονάδες δεν θα συντελεστε­ί αν δεν υπάρξει ουσιαστική συναλλακτι­κή αναβάθμιση, εξέλιξη που είναι πιθανό να δρομολογηθ­εί τις επόμενες ημέρες, στον βαθμό που υπάρξουν οι κατάλληλοι θετικοί καταλύτες».

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.