واشنگتن و تلآویو از <یونسکو> خارج شدند

واکنش انفعالی به افزایش انتقادها و فشارهای جهانی

Iran Newspaper - - صفحه اول -

‪4 20‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.