رضاييان: از برانكو و همه هواداران معذرت میخواهم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دوشــنبه 12/9/95، هفته دوم مرحله گروهي لیگ قهرمانان آســیا، گروه ، ورزشگاه سلطان قابوس عمان، ساعت: 19، تماشاگر: هزار نفر استقلال 3 گل ها : كاوه رضايي )1(، محسن كريمي (70( و لئوناردو پادواني )88) التعاون: صفر داور: كیمورا هیروياكی، كمک ها: ناگی توشی واكی و ائچی شینجی اخطار: جابر انصاري )استقلال(، محمود معاد و لويیز سن مارتین )التعاون(

استقلال : سيدمهدی رحمتی، لئوناردو پادوانی، رابسون جانواريو، وريا غفوری، مياد زكیپور، اميد نورافكن، خسرو حيدری )63- علي قرباني(، اميد ابراهيمی، محسن كريمی (81- بهنــام بــرزاي(، جابر انصــاری )76- فرشيد اسماعيلي(، كاوه رضايی

سرمربی: علیرضا منصوريان التعاون: ســلطان الغمــدی، ريكاردو ماچادو، طال العبســی، نايف الموسی )69- ابراهيــم الزبيدي(، محمود معــاد، محمد ابو سبعان، جهاد حسين، عبدالرحمن بركه )71- سعيد الدوســاري(، لوييز سن مارتين، احمد زين )64- محمد السياري(، حسن انديايه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.