بازيهاي سرنوشت ساز براي اروميه و سايپا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحلــه نيمهنهايي ليــگ برتر واليبال با ميزباني شــهرداري اروميــه از تيم پيكان آغاز ميشود. دور برگشت مرحله نيمهنهايي ليگ برتــر واليبال عصر امــروز با برگزاري ديدارهايــي در تهــران و اروميــه پيگيري ميشود. شهرداري اروميه كه در بازي رفت در تهــران با نتيحه 3 بر صفــر برابر پيكان مغلوب شد در سالن غدير اروميه و در حضور تماشــاگرانش پذيراي پيكان تهران اســت. اروميهايها در بــازي رفت عملكرد ضعيفي داشتند و تلاش ميكنند با حمايت هواداران خود برابر حريف تهراني پيروز شوند و كار را به بازي سوم بكشانند. سعيد معروف كاپيتان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.