هشتمي ايران در جام جهاني شمشيربازي لهستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي شمشيربازي ايران در جام جهاني لهستان هشتم شد. تيم ملي شمشــيربازي اسلحه سابر ايران براي كســب رده هفتم جام جهاني لهستان به مصاف روســيه رفت و در پايان با نتيجه 45 - 44 برابر اين تيم شكســت خورد. تيم ايران با نتيجه 43 - 38 از حريف عقب بود اما عابديني توانســت بازي را به تساوي 44 - 44 برساند.

با اين شكســت تيم ايران در رده هشــتم جهان قرارگرفت. تيم ايران با تركيــب مجتبي عابديني، علي پاكدامن، محمد رهبري و محمد فتوحي و با مربيگري پيمان فخري به مصاف رقباي خود رفت. تيم ملي ايران ابتدا چين را شكست داد اما در ادامه مغلوب ايتاليا و آلمان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.