برگزاري مسابقات باشگاهي تنيس روي ميز معلولان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهاردهمين دوره رقابتهاي باشگاهي تنيس روي ميز جانبازان و معلولان در بخش مردان طي روزهاي 11 و 1۲ اسفند ماه با حضور نمايندگان 11 استان در مجموعه ورزشــي شــهيد هرندي برگزار ميشود. در مجموع 8 تيم در بخش ايســتاده و 1۲ تيم در بخش نشسته از 11 استان كشور در اين مسابقات شركت ميكنند و رقابتها به صورت تيمي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.