امري: اعتماد به نفس ما بالا رفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پاري سنژرمن پس از برد درخشان چهار بــر صفر مقابل بارســلونا، در ليگ يك فرانسه هم توانست در خانه المپيك مارســي پنج بــر يك پيروز شــود. براي پاريسيها ماركينيوش، ادينسون كاواني، لوكاس مــورا، يوليــان دراكســلر و بلز ماتوييدي گل زدند. آنهــا به اين ترتيب در رده دوم جدول هستند و سه امتياز با موناكو صدرنشين فاصله دارند.

اوناي امري، مربي پاريســيها از اين بــرد راضي بود. او گفت: «به نظرم تيم ما خيلي خوب بازي كرد. ما در حال حاضر در دوره خوبي هســتيم اما در هر حال، لازم اســت كه اين ســطح از عملكرد را نگه داريم و فراز و نشــيب نداشته باشيم و شــوقمان همچنان بالا باشــد. اين تيم شــخصيت و اعتماد به نفــس خوبي در كار با توپ دارد. ايــن بازي براي تقويت اعتماد به نفس ما خوب بود. در هر حال، زماني كه بازي تمام شد، ديگر تمام شده است. حالا بايد هفته بعد هم دوباره بازي كنيم!»

گرگوري ســرتيچ، هافبك مارســي هم گفت كه تيمش بازي را خوب شروع كرده اما دريافــت گل دوم در دقيقه 16 باعث شــد كه آنها ديگر بــازي را باخته بدانند: «شــايد عجيب به نظر برســد اما به نظرم پنج، شــش دقيقه اول را خوب بــازي كرديم و خوب پــرس كرديم. گل دوم سرنوشت بازي را مشخص كرد. ديگر ســخت بود كه برگرديم. افسوس، چون ميخواســتيم بازي فوقالعــادهاي انجام دهيم. شــما ميتوانستيد فاصله آنها را با ما ببينيد. هنوز مسيري طولاني در پيش داريم. ما پروژه بســيار بزرگي داريم كه تازه شروع شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.