صدر همچنان در سيطره سپيدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته بيست و ششم ليگ یك

هفته بيست و ششم ليگ يك با انجام هفت بازي پيگيري شد كه در نهايت تساويهاي مدعيان را به همراه داشت. تيم صدرنشين سپيدرود رشت در زمين مس رفسنجان به تساوي بدون گل رضايت داد. اين نتيجه خوبي براي سپيدرود بود تا صدرنشــينياش را حفظ كند. اكسين البرز با سه گلي كه عماد ميرجوان، مهاجم گيلاني اكســين زد تيم وحدت يزد را در خانهاش شكســت داد. بادران تهران باز هم در دقايق پاياني دروازهاش باز شد و پيروزي را با تساوي عوض كرد اما خونه به خونه بابل كه دو پيروزي متوالي را به دست آورده بود اين بار در خانه با نتيجه 2 بر يك مقابل ايرانجوان بوشهر شكست خورد. هر دو گل تيم بوشهري را مهــدي قائدي زد. پارس جنوبي كه در دقيقه دوم بازي دروازهاش مقابل مس كرمان باز شده بود در دقيقه 6۳ گل تساوي را زد تا در خانه بازنده نباشد. آخرين بازي ديروز هم با تساوي به پايان رسيد و استقلال اهواز و نساجي به تساوي يك بــر يك رضايت دادند. ميزبان تا دقيقه ۸۷ از ميهمانش عقب بود. در پايان هفته بيســت و ششم سپيدرود همچنان صدرنشين است و ملوان در بازي خانگي روز چهارشــنبه مقابل فجر اين فرصت را دارد كه به رتبه دوم برسد. ديگر بازي روز چهارشنبه بين تيمهاي خيبر خرمآباد و نفت مسجد سليمان برگزار خواهد شد. آلومینیوم اراك 2 .......................................................... راهآهن يك گلها: محمدعلي اكبرخــواه )۱6(، روحا... عرب)26( براي آلومينيوم اراك و هادي ايماني )۵۸( براي راهآهن وحدت يزد صفر ....................................................... اكسین البرز 3 گلها: عماد ميرجوان ‪۷9 ،4۷ )9،‬ ) بادران تهران يك .......................................... گل گهرسیرجان يك گلها: علي خسرونژاد )4۵( براي بادران و حمزه مظفري)۸۸( براي گل گهر خونه به خونه بابل يك ..................................... ايرانجوان بوشهر 2 گلها: محمد غلامي)62( براي خونه به خونه و مهدي قائدي)44، 66( براي ايرانجوان مس رفسنجان صفر......................................... سپیدرود رشت صفر پارس جنوبي جم يك ............................................. مس كرمان يك گلها: علي نظري)6۳( براي پارس جنوبي و احمد زنده روح )2( براي مس كرمان استقلال اهواز يك ........................................ نساجي مازندران يك گلها: عليرضا كاكه)۸۷( براي استقلال اهواز و علي جراح كار)۵۸( براي نساجي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.