بازگشت دو بازيكن به تراكتور در پايان فصل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم تراكتورســازي كه از ســوي فيفا با محروميت از نقل و انتقال بازيكن در دو پنجره مواجه شــده، در پايان فصل احتمالا مشكلات زيادي خواهد داشت. اگرچه تراكتوريها خواهان تعليق محروميت تابستاني خود شــدهاند اما احتمال موافقت فيفا با اين موضوع بسيار ضعيف است. بر اين اساس مسوولان تراكتورسازي براي ليگ هفدهم با مشــكلات زيادي از نظر جذب بازيكن مواجه ميشــوند. از آنجايي كه قرارداد تعداد زيادي از بازيكنان تراكتورســازي در پايان فصل تمام ميشود و اين تيم با كمبود بازيكن مواجه است، احتمالا مسوولان باشگاه مجبور به جوانگرايي خواهند شد. علاوه بر اين، خبر خوب براي تراكتورسازي بازگشت دو بازيكني است كه به صورت قرضي جدا شــدند. عليرضا رمضاني و محمد نادري كه در نيمفصل به صورت قرضي جدا شــده و به صباي قم و نساجي مازندران پيوستند به واسطه قرارداد 3 سالهاي كه امضا كرده بودند، بايد در پايان فصل برگردند و براي تيم خود به ميدان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.