شكست ياران سعيد معروف در اروميه

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم شــهرداري اروميه در بازي برگشت نيمهنهايي ليگ برتر واليبال در سالن غديــر ميزبان پيكان تهران بود كه در نهايت موفق شــد با حمايت هوادارانش اين بازي را ببرد. شهرداري اروميه در اين بازي كه سيستم ويدئو چك نيز در آن وجود داشت، با نتيجه 25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 21 پيكان مدعي را شكست داد. اين ديدار تقابل سعيد معروف كاپيتان تيم ملي و تيم پيكان با تيم سابق و همشهريانش بود كه اين مســابقه به سود اروميهايها به پايان رسيد. با اين پيروزي اروميهايها، كار براي تعيين فيناليست ليگ برتر ميان اين دو تيم به بازي سوم و تهران كشيده شد. ايگور كولاكوويچ سرمربي تيم ملي نيز اين بازي را از نزديك نگاه ميكرد.

اما در بازي ديگر شــرايط بــه گونهاي ديگر رقم خــورد و همانطور كه پيش بيني ميشــد مدافع عنوان قهرماني ليگ برتر واليبال به فينال اين رقابتها صعود كرد. تيم واليبال بانك سرمايه در دومين بازي خود در مرحله نيمهنهايي ليگ برتر واليبال به مصاف سايپا رفت و با پيروزي سه بر يك برابر اين تيم فيناليست شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.