قول و قرار برد در تولد برانكو

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

دوشــنبه شــب و بعد از آخرين تمرين پرســپوليس كه در ورزشــگاه محل مســابقه برگزار شــد بازيكنان پس از انجــام تمرين با تهيه كيكي، شصت و دومين سالروز تولد برانكو ايوانكوويچ را به وي تبريك گفتند.سرخپوشان همچنين اين قول و قرار را با سرمربي تيم شان گذاشــتند كه با تمام توان بــه ميدان بروند و پيروزي مقابل الوحده را به هواداران و بهعنوان هديه تولد به او تقديم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.