برانكو محبوب در الوحده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در حاشــيه تمريــن عصر روز دوشــنبه پرسپوليس كه در ورزشگاه آل نهيان برگزار شد پرسپوليسيها به اين نتيجه رسيدند كه سرمربي شان در الوحده همچنان فردي محبوب و مقبول اســت.در شروع اين تمرين چند تن از مديران و مسوولان باشگاه الوحده كنار زمين حاضر بودند كه با برانكو خوش و بش گرمي داشــتند و او را در آغوش گرفتند.برانكو 34 بازي ســرمربيگري الوحده را به عهده داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.