رضاييان برنگشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

برخلاف آنچه مدير روابط عمومي باشــگاه پرســپوليس گفته بــود علي عليپور دوشنبه شب به تهران برگشت اما خبري از رامين رضاييان نشد.ظاهرا رضاييان همانطور كه ميخواســت در امارات مانده تا بازي تيمش را از نزديك در ورزشگاه ببيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.