شهباززاده براي گرفتن مجوز بازي دست به كار شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســجاد شــهباززاده مهاجم جديد نفت تهران با توجه به نقــص مداركش هنوز نتوانســته مجوز بازي بگيــرد اما مدير برنامههاي او ديروز به آلانيا سفر كرده تا بتواند اجازه بازي اين بازيكن را بگيرد. پيش از اين گفته ميشد شهباززاده نميتواند برابر پرســپوليس بازي كند اما مشكل اين بازيكن به احتمال زياد ظرف يكي، دو روز آينده حل ميشــود تا او بتواند در اين بازي براي نفت تهران به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.