طيبي: شنيدم در فهرست كيروش هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد طيبي كاپيتان استقلال خوزستان كه در بازي با الجزيره امارات يكي از بهترينهاي تيمش بود و اجازه نداد مهاجمان حريف راه به دروازه شيخويســي ببرند، در مورد پيــروزي مقابل الجزيره ميگويد: «از خوشحالي مردم خوزستان خوشحالم و اميدوارم اين روند ادامه داشته باشــد. بازي سختي بود و خوشحالم كه سربلند از اين بازي خارج شــديم. اميدوارم اين روند ادامه داشــته باشد و مرسي از همه مردمي كه براي ما دعا كردند و روحيه دادند».

طيبــي در رابطه با اينكه آيا به تيم ملي دعوت شــده يا نه، توضيح ميدهد: «شــنيدم به تيم ملي دعوت شدم. البته مطمئن نيستم اما به گوشم رسيده در فهرست كيروش هستم. به هر حال تا زماني كه مطمئن نشــوم نميتوانم به شنيدهها اعتماد كنم.هر چند اميدوارم اينطور باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.