نانگ: پورموسوي گفته بود به مبارزه ميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلويس نانگ مهاجم كامروني استقلال خوزستان كه تك گل اين تيــم را مقابل الجزيره امارات به ثمر رســاند و عنوان بهترين بازيكن ميدان را به دســت آورد، در مورد پيروزي ارزشمند مقابل حريف اماراتــي ميگويد: «خيلي خوشــحاليم. البته قبل از بازي ميدانســتيم بازي سختي خواهيم داشت. به اين دليل كه الجزيره يكي از بهترين تيمهاي گروه ماســت. مربيمان به ما گفته بود كه بايد به يك مبارزه برويم و ما هم براي رسيدن به گل تلاش كرديم چون به ســه امتياز اين بازي نياز داشتيم. ما به تلاش خود ادامه داديم و تا لحظه آخر تلاشمان ادامه داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.