از فوتبال تا فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ساعت 15 اســكي نورديك پخش ميشود و بازي بارسلونا- خيخون ساعت 22. «فوتبال 120» ساعت 23 پنجشنبه روي آنتن ميرود و جمعه با پخش زنده يك بازي ليگ يك در ســاعت 12 آغاز ميشود. صبا- فولادخوزستان هم ســاعت 16 و تراكتورسازي- سايپا ساعت 18 از شبكه ورزش پخش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.