سرمربي المپياكوس اخراج شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پائولــو بنتو، مربي پرتغالي كه ماه اوت به المپياكوس پيوســته بود از اين تيم بركنار شــد. المپياكوس صدرنشــين ليگ يونان است، با اين حال اين مربي به دليل ســه شكست متوالي از كار بركنار شد. اين تيم يكشنبه در حالــي 2 بر صفر مغلوب پائوك شــد كه پيــش از آن در ليگ مغلوب پانيونيــوس و در جام حذفي مغلوب آتروميتوس شــده بــود. در اين بازي انصاريفرد، مهاجــم ايراني در تركيب اصلي المپياكــوس بود و در دقايق پاياني تعويض شــد. بازي بعدي المپياكوس پنجشنبه در يك هشتم نهايي ليگ اروپا مقابل بشــيكتاش خواهد بــود. هدايت اين تيم به طور موقت به واسيليس ووزاس سپرده شده است.

اتفاق غیرمنتظره براي هافبك تیم جوانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.