دعوت از 5 مدالآور كاراته براي بازيهاي جهاني هنرهاي رزمي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بازيهــاي جهاني هنرهاي رزمي در رشــته كاراته در حالي برگزار ميشود كه از سوي فدراسيون جهاني كاراته برترينها و مدالآوران جهاني و قارهاي به اين مسابقات دعوت ميشوند. فدراسيون جهاني كاراته براي حضور در اين مسابقات چند ملي پوش كشورمان را دعوت كرده است. بر همين اساس مدال آوران كوميته انفرادي، امير مهدي زاده و سجاد گنج زاده بهعنوان مردان طلايي، ذبيحا... پورشيب و علي اصغر آسيابري بهعنوان دارندگان مدال برنز در بخش مردان و حميده عباسعلي دارنده مدال برنز در بخش بانوان به مسابقات لهستان دعوت شدهاند. نكته قابل توجه اين است كه كادر فني در گزينش نفرات اعزامي دخل و تصرفي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.